Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Allmänna sjukhuset i Helsingfors som ansvarade för vården av veneriskt sjuka och för övervakningen av instrument, mediciner och sjukvårdsmateriel.

Finsk beskrivning

ordinaattori, valvoja

Helsingin yleisen sairaaan virkamies, joka vastasi sukupuolitaudeista kärsivien hoidosta sekä instrumenttien, lääkkeiden sekä sairaanhoitotarvikkeiden valvonnasta.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 203.

Andra språk

Inga termer på andra språk