Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bilden av ett hjul med fyra ekrar som under medeltiden målades på insidan av en kyrka för att helga den vid invigningen.

Finsk beskrivning

vihkiristi

Keskiajalla kirkon seinään vihkimisen yhteydessä maalattu risti, jonka ympäri oli piirretty kehä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk