Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på officiellt sammanträde där regeringsärendena avgjordes av regenten under svenska och autonoma tiden. Under autonoma tiden användes termen också om vissa ämbetsverks kollegier. Konselj hölls under svenska tiden i vissa fall utan regentens närvaro.

Finsk beskrivning

neuvottelukokous, neuvosto

Nimitys, jota käytettiin Ruotsin vallan sekä autonomian aikana virallisista kokouksista, joissa hallitsija päätti hallitusasioista. Autonomian aikana konselji oli myös tietyistä kollegioista käytetty nimitys.

Källor

Hirvensalo, Lauri & Nils Hedlund , Svensk-Finsk ordbok , Porvoo: WSOY 1960 , 322.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 188.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 188.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1916: nr 38: § 5: 1 .

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Latin conceil, concilium
Dåtida finska konselij, neuvosto; neuvostonkokous

Synonymer

rådsförsamling