Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk grundat 1947 under Undervisningsministeriet.

Finsk beskrivning

Neuvostoliittoinstituutti

Källor

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 118.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk