Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för andre, biträdande eller vice chef under autonoma tiden, till exempel referendariesekreterarna vid Senatens allmänna kansli och de särskilda expeditionernas kanslier samt kamreraren vid Senatens kammarkontor.

Finsk beskrivning

alijohtaja*, varajohtaja*, alipäällikkö*

Autonomian ajalla käytetty nimitys päällikön tai johtajan sijaisesta tai häntä avustavasta johtajasta.

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 19.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/