Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk i det röda Finland under finska inbördeskriget 1918, motsvarade Fångvårdsstyrelsen. Eftersom en stor del av den gamla tjänstemannakåren vägrade samarbeta med de revolutionära var regeringen i det röda Finland tvungen att skapa ersättande organ för de centrala ämbetsverken.

Finsk beskrivning

vankeinhoitohallituksen neuvosto*

punaisen Suomen viranomainen vuonna 1918

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 539.

Andra språk

Inga termer på andra språk