Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär dömd för krigsbrott till tukthus- eller dödsstraff med möjlighet till benådning, huvudsakligen under andra världskriget. Desertering straffades med två års tukthus, ordinationsbrott med minst fyra års tukthus, till och med dödsstraff om underlåtenheten att fullfölja en order hade föranlett krigsmakten stor skada. Ordinationsbrott med våldsutövning innebar 3–10 års tukthus, i närheten av fienden allt från dödsstraff till tolv års tukthus.

Finsk beskrivning

sotilasvanki

Sotilasoikeuden kuristushuone- tai kuolemanrangaistukseen tuomitsema henkilö, jolla oli mahdollisuus hakea armahdusta. Pääasiassa toisen maailmansodan aikana.

Källor

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 120–121.