Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under fortsättningskriget, regemente bestående av flera fångbataljoner, omgrupperades 1943 till vanliga soldatregementen.

Finsk beskrivning

vankirykmentti

Useammista vankipataljoonista koottu rykmentti, joka muutettiin 1943 tavalliseksi rykmentiksi

Källor

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 196–197.

Andra språk

Inga termer på andra språk