Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fängelserna i Kiestinki och Äänislinna (1942–1944) i Östkarelen under andra världskriget.

Finsk beskrivning

aluevankila

Itä-Karjalan Kiestingin ja Äänislinnan vankiloista käytetty nimitys jatkosodan aikana.

Källor

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa : Osa 4, Vangit, vankilat, sota : Suomen vankeinhoitolaitos toisen maailmansodan aikana , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1987 , 118–128, 193, 288.

Andra språk

Dåtida finska aluevankila

Synonymer

distriktfängelse

Se vidare