Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté som tillsattes 1919 av statsrådet med uppgift att utarbeta en militärfarmakopé. Kommittén bestod av ordförande och två ledamöter. Den nya militärfarmakopén utkom 1920. För utarbetande av för farmakopén lämpliga receptformler tillsattes en annan kommitté, som bestod av två militärläkare, en veterinär och en apotekare.

Finsk beskrivning

sotilasfarmakopeakomitea

Valtioneuvoston vuonna 1919 asettama komitea, jonka tehtävänä oli laatia kansallinen sotilasfarmakopea. Uusi sotilasfarmakopea ilmestyi vuonna 1920.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk