Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Yrkestitel för legitimerad djurläkare. Den första vetenskapliga avhandlingen i veterinärmedicin på finländsk mark publicerades vid akademin i Åbo 1754, där även den första professuren inrättades under slutet av århundradet. De första offentligt verksamma veterinärerna inledde sin tjänst 1843 i Nylands, Tavastehus samt Åbo och Björneborgs län. Veterinärer utbildades från 1908 vid Veterinärmedicinska institutet, varefter utbildningen 1945 övergick till den nygrundade Veterinärmedicinska högskolan.

Finsk beskrivning

eläinlääkäri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950.

Kankaanpää, V. , Suomen eläinlääkintölaitos 1843-1943 , Helsinki: 1945 .

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .

Andra språk

Latin veterinarius