Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Malning av vete som förutsatte en kvarn med dyrare verktyg för skrädning och siktning än annat spannmål. Vetemälden var inte underkastad skattläggning, i motsats till de kvarnar som malde de vanligaste sädesslagen för allmän brödföda (råg, korn och havre). Om en kvarn malde både vete och andra sädesslag, var vetemälden inte skattlagd, medan skatt betalades för malning av de andra sädesslagen.

Finsk beskrivning

vehnänjauhatus

Vehnän jauhattaminen, joka vaati puhdistamiseen ja siivilöintiin kalliimpia välineitä kuin muut viljalajikkeet. Vehnänjauhatukseen erikoistunutta myllyä ei verotettu, päinvastoin kuin muita ruokaviljoja (ruis, kaura ja ohra) jauhattavia myllyjä. Jos myllyssä jauhatettiin myös muita jauhoja, oli toiminta verollista näiden osalta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 435.

Andra språk

Inga termer på andra språk