Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Veterinärlaboratorium som bildades 1924 då staten övertog Medicinalstyrelsens veterinärlaboratorium. Lydde under Lantbruksministeriet. År 1954 omorganiserades laboratoriet till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Finsk beskrivning

Valtion eläinlääkintälaboratorio

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1938 .