Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medicinalstyrelsen grundade 1897 en veterinärtjänst vid ämbetsverket och öppnade 1908 ett veterinärlaboratorium. Anstalten växte ut till en instans under benämningen Veterinärmedicinska institutet, medan veterinärlaboratoriet 1924 övertogs av staten och lydde under Lantbruksministeriet.

Finsk beskrivning

Lääkintöhallituksen eläinlääkintälaboratorio

Källor

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114.

Andra språk

Dåtida finska eläinlääkintälaboratorio

Synonymer

veterinärmedicinskt laboratorium