Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Farmakopé avsedd för veterinärmedicin.

Finsk beskrivning

Suomen eläinlääkärifarmakopea

Källor

Inga källor