Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1927 avdelning vid Medicinalstyrelsen. Avdelningschefen var ledamot i Medicinalstyrelsens kollegium.

Finsk beskrivning

eläinlääkäriosasto

Lääkintöhallituksen osasto vuodesta 1927 lähtien. Osastonjohtaja oli Lääkintöhallituksen jäsen.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare