Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Gustav Vasa införd och till 1560-talets slut använd titel för vissa högre kyrkliga ämbetsmän, under perioden 1557–1608 tjänstebeteckning för stiftschef inom den svenska evangeliska kyrkan, särskilt i stift som utbröts ur ett större och bildade ett eget. Ordinarii fanns inte i Finland, men nog i Stockholm 1557–1565, Gävle 1557–1569, Tunhem 1557–1562, Örebro 1557–1570, Stora Tuna 1571–1577 och 1608 och Jönköping 1558–1569.

Finsk beskrivning

ordinarius

hiippakunnan virkamies; Kustaa Vaasan aikana käyttöön otettu korkeiden kirkollisten virkamiesten titteli hiippakunnissa 1500-luvun puolestavälistä 1600-luvulle.

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 67–68.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/