Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel som användes av flera personer i Sverige 1150–1250: Ulf jarl Gamle (omkring 1164), Guttorm jarl (omkring 1167), Birger jarl Brosa (död 1202), Folke jarl (död 1210), Karl jarl Döve (död 1222), Ulf jarl Fase (död 1247?) och Birger jarl (död 1266).

Finsk beskrivning

Ruotsin jaarli*

vuosina 1150–1250 käytössä ollut johtomiesten titteli

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 564.

Andra språk

Inga termer på andra språk