Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för Sveriges konung från 1278. Tidigare hade den vanliga titeln varit Svea konung. Karl Sverkersson (1161–1167) använde emellertid titeln Rex sveorum et gothorum, eller ”Svears och götars konung”. Från Magnus Ladulås kröning blev titeln Svears och Götes konung den allmänt förekommande. Den ersattes på 1540-talet av ”Sveriges, Götes och Vendes konung”.

Finsk beskrivning

svealaisten ja goottien kuningas

Ruotsin kuninkaan titteli vuodesta 1278 eteenpäin. Sitä ennen oli käytetty titteliä ”Svean kuningas”.

Källor

Eng, Torbjörn , Det svenska väldet : ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte. (Diss.) , 0081-6531; 201 2001 , 87–88, 92.

Andra språk

Latin Rex Sverorum et Gothorum

Synonymer

Svears och Götars konung

Se vidare