Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lag av delägare (familjer) som tog i besittning oskiftad skog på ett större jordområde än en familj förmådde hantera för att förrätta svedjebruk. Äganderätten i svedjelaget grundade sig vanligen på arbetsinsatsen. Skörden delades i yxtal.

Finsk beskrivning

kaskiseura, kaskiyhtiö

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 19.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 21.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare