Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utmark där man jagade harar och ekorrar, senare idkades även svedjebruk. Benämningen användes främst i Karelen. I Savolax motsvarades den av ekorrland.

Finsk beskrivning

kilttimaa

erämaa, jossa metsästettiin jäniksiä ja oravia; Erämää, josta saatiin veronmaksussa käytettyjä turkiksia ja nahkoja. Nimitys oli käytössä lähinnä Karjalassa, Savossa sitä vastasi oravanmaa.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 348.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 43.

Andra språk

Dåtida finska kilttimaa

Synonymer

kiltland