Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningskatt som betalades av det medeltida pälsverksskattedistriktet i Finland åt biskopen eller kronan. Avgiften ersatte en gammal skinnskatt. Den omtalas i skatteundervisningarna från 1500-talet från Övre Satakunta, Tavastland, Karelen, Savolax och Österbotten. Avgifterna betalades förmodligen i samband med vintertingen. I Övre Satakunta betalades kiltispenningar enligt kroktal. I Savolax betalades ½ öre för helskatt. I finska Sydösterbotten erlades kiltispenningar åt biskopen, 1 öre för varje pundland åker. I Kemi socken i norra Österbotten betalades kiltispenningar enligt bågtal.

Finsk beskrivning

kilttiraha

Rahassa maksettu vero, jota maksettiin turkisveroalueella piispalle tai kruunulle ja joka korvasi aiemman keskiaikaisen turkiksina maksetun veron. Veroa maksettiin Ylä-Satakunnassa, Hämeessä, Karjalassa, Savossa ja Pohjanmaalla, oletettavasti talvikäräjien yhteydessä.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 , 74, 257. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Andra språk

Dåtida finska kilttirahat