Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I vissa städer i Gamla Finland, liksom i Baltikum, korporation för de tyska handlandena och med dominerande ställning i stadens självstyrelse. Hantverkarna slöt sig å sin sida samman i det som kallades mindre gillet. I Gamla Finland infördes 1787 emellertid det ryska gillesystemet som grupperade köpmännen i tre gillen.

Finsk beskrivning

suuri kilta, kauppiaiden kilta

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Gilde. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Otečestvennaja istorija. Istorija Rosii s drevnejšich vremen do 1917 goda. Enciklopedia 1-3 1995–2000 , 1: 553.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 599–600.

Andra språk

Ryska bolšaja gil´dija
Tyska Grosse Gilde
Dåtida finska suuri kilta

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1740-tal–1787