Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I vissa städer i Gamla Finland åtminstone från 1740-talet korporation för hantverkarna, som för det mesta var svenskspråkiga. Handelsmännen samlades i stora gillet. År 1787 infördes det ryska gillesystemet i Gamla Finland, enligt vilket endast handelsmän hörde till gillen.

Finsk beskrivning

pieni kilta*

käsityöläisten yhdistyksen nimitys joissakin Vanhan Suomen kaupungeissa; Kauppiaiden kiltaa nimitettiin suureksi killaksi.

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Gilde. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 599–600.

Andra språk

Tyska Kleine Gilde
Ryska malaja gil’dija

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1740-tal–1787