Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott grundat vid riksdagen 1726–1727 för att, utan bondeståndets medverkan, granska rådets utrikesprotokoll.

Finsk beskrivning

pienempi salainen valiokunta

Vuosien 1726–1727 valtiopäivillä perustettu valiokunta, jonka tehtävänä oli, ilman talonpoikaissäädyn myötävaikutusta, tarkastella neuvoston ulkopolitiikkaa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 326.

Andra språk

Inga termer på andra språk