Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svenska riksdagens viktigaste utskott 1627–1772 från vilket bondeståndets representanter var uteslutna. Sekreta utskottet behandlade främst utrikesärenden, från 1672 också vissa inrikesärenden.

Finsk beskrivning

salainen valiokunta

Vuosina 1627–1772 Ruotsin valtakunnan tärkein valiokunta, joka oli suljettu talonpoikaissäädyltä. Käsitteli pääasiassa ulkopolitiikkaa, vuodesta 1672 myös jonkin verran sisäpoliittisia asioita.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 149.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 196–197.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 46–47.