Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskilt kontrakt mellan bondehären i Karelen och Sekreta utskottet år 1771.

Finsk beskrivning

maanpuolustussopimus

Erityissopimus, joka tehtiin salaisen valiokunnan ja Karjalan talonpoikaisjoukkojen välillä vuonna 1771.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 298.

Andra språk

Inga termer på andra språk