Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Styresorgan för ett medeltida gille, då även bl.a. uppbörden ombesörjdes. Gillestämman leddes av en ålderman, två förtroendemän och kyrkvärden (gillisværiande) och arrangerades av så kallat giærdafolk. Gillesfriden övervakades bl.a.genom att man beslagtog vapen. Gillestämman hade jurisdiktion inom gillestadgan och verkställde utmätta straff.

Finsk beskrivning

kiltakokous

Keskiaikaisen killan johtava elin, jonka yhteydessä hoidettiin myös muun muassa maksujen perintä. Kokousta johtivat kiltavanhin, kaksi uskottua sekä kirkkoväärti. Kiltakokouksen aikana vallitsi kiltarauha, jolloin aseet olivat takavarikoituja.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 780.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 1166–1167. http://runeberg.org/nf/