Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1948 avdelning vid Postsparbanken, vilken under en avdelningschefs ledning ansvarade för postgirorörelsen. Kontoret bestod av bokföringsbyrån och två underlydande postgiroexpeditioner.

Finsk beskrivning

siirtokonttori

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1951 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 781.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1948: nr 260: kap. 3: 457–459 (lag om postsparbank) .