Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600–1700-talen benämning på postlinje, postgång. Termen ersattes under 1800-talet med ”postlinje”.

Finsk beskrivning

postilinja, postireitti

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/