Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Regerings)kurir som (också) medför post.

Finsk beskrivning

postikuriiri

hallituksen virallinen kuriiri, joka kuljetti postia

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare