Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1881 benämning på chefen för en postkupéexpedition. Den egentliga tjänstebeteckningen var postexpeditör.

Finsk beskrivning

postivaunun esimies

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920, 1930, 1940, 1950 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 705.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 272.

Andra språk

Dåtida finska rautatiepostin esimies

Synonymer

postkupeförman