Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fram till 1881 tjänstebeteckning för föreståndare för en postkupéexpedition. Resepostexpeditören benämndes senare postexpeditör, expeditör eller postkupéföreståndare.

Finsk beskrivning

matkustava postiekspeditööri

matkapostin toimentaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1880.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 198 (ekspeditööri).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 291 .

Andra språk

Inga termer på andra språk