Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet i anslutning till Postdirektionen som tillsatte och övervakade resepostexpeditörerna. Postkupéexpeditionen förestods av en äldre resepostexpeditör. Under honom verkade yngre resepostexpeditörer.

Finsk beskrivning

postivaunutoimisto

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 705.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1862–1881