Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den plats i en postlokal där allmänheten expedierades, tidigare om en lucka i en vägg eller dörr i en postanstalt genom vilket försändelser kunde in- och utlämnas. Termen användes också i överförd betydelse om en postmästares syssla. Sedermera användes termen om vid postkontor belägen brevlåda för avgående försändelser, under 1900-talet också om invid brevbäringsstråt eller postlinje uppsatt låda, i vilken brevbärare lägger till adressaten riktade vanliga brevpostförsändelser.

Finsk beskrivning

postin palveluluukku (tiskillä) ; postimestarin toimi; postiluukku, johon kirjeet pudotettiin

Källor

Inga källor