Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över försändelsernas adressater. Brevkartan medföljde den förseglade postväskan från en postanstalt till en annan. Postmästaren jämförde brevkartan med postväskans adressater och kopierade från och med 1662 uppgifterna till ”postboken”. Brevkartan sändes varje vecka till postkamreraren i Stockholm för kontroll av postavgifterna.

Finsk beskrivning

kirjekartta

Luettelo lähetysten vastaanottajista. Kirjekarttaa kuljetettiin sinetöidyssä postilaukussa postitoimipaikasta toiseen, ja vuodesta 1662 postimestari kopioi sen tiedot postikirjaan. Postimaksujen kontrolloimiseksi kirjekartta lähetettiin joka viikko postikamreerille Tukholmaan.

Källor

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 18. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Rundman, Eeva-Liisa (et al.) , Postisanasto : Postordlista , Helsinki: Post- och telestyrelsen 1984 .

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 260.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kirjekartta

Synonymer

aviskarta