Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Rundman, Eeva-Liisa (et al.) , Postisanasto : Postordlista , Helsinki: Post- och telestyrelsen 1984 .


B

Förteckning över försändelsernas adressater. Brevkartan medföljde den förseglade postväskan från en postanstalt till en annan. Postmästaren jämförde brevkartan med postväskans adressater och kopierade från och med 1662 uppgifterna till ”postboken”. Brevkartan sändes varje vecka till postkamreraren i Stockholm för kontroll av postavgifterna.