Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet benämning på de statliga postlinjerna i, till och från Europa.

Finsk beskrivning

Taxis-posti

1500-luvulta postinkuljetuksesta käytetty nimi (Thurn-und-Taxis -suvun aloittama kansainvälinen postiliikenne)

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 3–7, 29.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 10–14, 22.