Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Taxa som fastställde arbetskostnaderna i en medicinaltaxa.

Finsk beskrivning

työhinnasto

apteekkitöiden hinnasto

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .