Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen skjutsbondes biträde, sedan 1800-talet benämning på skjutsningsentreprenörs biträde. Han skjutsade i bondens ställe eller utförde göromål i anslutning till skjutsning.

Finsk beskrivning

kyytirenki*, kyytiapuri*

Kyytiurakoitsijan puolesta kyytejä hoitava apumies.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 230.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skjutsgosse
skjutspojke
taxidräng

Se vidare