Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgare som var skjutsskyldig (mot vissa lättnader i pålagorna), eller borgare som utförde skjutsning som sin näring.

Finsk beskrivning

kyytiporvari*

kyytivelvollinen tai kyydistyksiä ammatikseen tarjoava porvari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 230.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk