Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattningshavare med uppgift att uppbåda skjuts(hästar) eller båttransport inom ett visst område. Skjutsnämnare förekom i södra Finland under senmedeltiden och 1500-talet (också under benämningen skjutsnämndeman).

Finsk beskrivning

kyytinimismies, kyytirättäri, kyydinjärjestäjä

kyytejä tietyllä alueella järjestänyt toimihenkilö

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 25.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 593.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kyytinimismies

Synonymer

skjutsnempnare