Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1649 allmogeskatt för befrielsen från friskjuts av tjänstemän som reste i kronans ärenden.

Finsk beskrivning

kyyditysvero*

kyyditysvelvollisuudesta vapauttava veroluonteinen maksu

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 109.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 320 (skjutspenning).

Andra språk

Dåtida finska kyyditysraha, kyytiraha, kyytimaksu

Tid