Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig i förväg till gästgivargård eller skjutsstation sänd beställning av skjuts.

Finsk beskrivning

kyytitilaus, kyytitilauslappu

Kestikievariin tai kyytiasemalle etukäteen lähetetty kirjallinen tilaus kyydistä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 670 (förbud).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 391. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 118-119 (förbud).

Andra språk

Dåtida finska kyydin tilaus