Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lag som förbjuder import, tillverkning, försäljning och innehav av alkoholhaltiga ämnen, förutom i medicinska, tekniska och vetenskapliga syften. Förbudslagen gällde i Finland 1919–1932.

Finsk beskrivning

kieltolaki

Laki, joka kielsi alkoholipitoisten aineiden tuonnin, valmistuksen, myynnin sekä hallussapidon muita kuin lääketieteellisiä, teknisiä tai titeellisiä tarkoitusperiä vartne. Oli voimassa Suomessa 1919–1932.

Källor

Hannula, Ilari , Vankeinhoitoon liittyvän lainsäädännön historia 1881–1975. Teoksessa Suomen vankeinhoidon historiaa. Katsauksia vankeinhoidon kehitykseen. Toim. Elina Suominen, s. 85–178 1 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1981 , 111–112.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1905–1906.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .