Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Socialstyrelsen, efter 1922 vid Socialministeriet, vilken under en avdelningschefs ledning ansvarade för nykterhetsfrågorna i landet och övervakade statens alkoholrörelse. Även om avdelningen var ansluten till Socialministeriet var den till sin organisation fristående. Den övervakade på 1920- och 1930-talen att förbudslagen efterföljdes. Efter att förbudslagen drogs in 1932 bytte Nykterhetsavdelningen namn till Avdelningen för nykterhets- och alkoholärenden.

Finsk beskrivning

raittiusosasto (sosiaalihallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920, 1930 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: nr 123: § 2, 16: 2, 7 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

avdelningen för nykterhets- och alkoholärenden
Socialministeriets nykterhetsavdelning
Socialstyrelsens nykterhetsavdelning