Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Socialstyrelsens nykterhetsavdelning 1918–1922, därefter i Socialministeriets nykterhetsavdelning, senare avdelningen för nykterhets- och alkoholärenden. Kompetenskravet var kemistingenjörs- eller filosofiekandidatexamen med högsta vitsord i kemi.

Finsk beskrivning

alkoholikemisti

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920, 1930, 1940, 1950, 1951.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: nr 123: § 4, 16: 2, 7 .