Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Polis som övervakade förbudslagen och beivrade brott mot den 1922–1932. Termen användes också om den polismyndighet som dessa poliser utgjorde.

Finsk beskrivning

raittiuspoliisi

Källor

POLAS – Poliisin asiasanasto (Asiasana: satamapoliisi), http://polas.eduix.fi:8080/polas/frameset.html

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .