Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som höll transportmedel i beredskap för (och utförde) transport av resande inom skjutsväsendet.

Finsk beskrivning

kyydintarjoaja*

Kyytivälineitä tarjonnut ja mahdollisesti myös kuljetuksen hoitanut henkilö.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 231.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/