Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1898 Poststyrelsens årliga tjänstemannapraktikantutbildning. Postkursen erbjöd undervisning i ämnen som anslöt sig till postväsendet och resulterade i en posttjänstemannaexamen. En kortare kurs arrangerades för postiljoner.

Finsk beskrivning

postikurssi

Postivirkamiesharjoittelijoiden vuosittainen koulutus.

Källor

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VII (1913): 910. http://runeberg.org/tieto/